Er bestaat momenteel enkel 2x/ jaar een RIZIV-terugbetaling voor diabetespatiënten met:

 • Ofwel een diabetesconventie
 • Ofwel een zorgtraject (opgesteld in het kader van diabetes mellitus, type 2)
 • Ofwel een voortraject (opgesteld in kader van diabetes mellitus, type 2)

Deze terugbetaling is enkel geldig met een verwijzing van de huisarts / arts-specialist. Dit voorschrift dient te vermelden dat :

 • de patiënt een verhoogd risico op voetproblemen vertoont (risicogroep 1, 2a, 2b, 3);
 • de patiënt aangesloten is in een zorgsysteem
 • Helan
  • Iedereen: €5 tegemoetkoming/sessie (max. 4 sessies/jaar)
 • Liberale Mutualiteit
  • 65 j of ouder/diabetes/obesitas/blindheid: €4 tegemoetkoming/sessie (max. 6 sessies/jaar)
 • Christelijke Mutualiteit
  • Diabetespatiënten: €5 tegemoetkoming/sessie (max. 4 sessies/jaar)
 • Solidaris
  • Iedereen: €5 tegemoetkoming/sessie (max. 4 sessies/jaar)
  • Diabetespatiënten: €5 tegemoetkoming/sessie (max. 6 sessies/jaar)
 • Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
  • 60 j of ouder: €5 tegemoetkoming/sessie (max. 5 sessies/jaar)
 • Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
  • 65 j of ouder: €5 tegemoetkoming/sessie (max. 5 sessies/jaar)
 • Helan
 • €50 tegemoetkoming per paar elk kalenderjaar
 • Liberale Mutualiteit
  • €30 tegemoetkoming per paar om de twee jaar
 • Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
  • €50 tegemoetkoming per paar elk kalenderjaar
 • Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen
  • €50 tegemoetkoming per paar elk kalenderjaar